Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Achitarea sumelor din titlurile executorii


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta tuturor contribuabililor care au creante fiscale aflate in procedura de urmarire si executare silita ca pot opta pentru aplicarea prevederilor art. 169 alin. 2.1. din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, respectiv pentru stingerea cu prioritate a tuturor obligatiilor fiscale principale din toate titlurile executorii, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii, si nu stingerea obligatiilor fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii aferente fiecarui titlu executoriu, astfel cum este reglementat de art. 169 alin. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
 
Astfel, in vederea incadrarii in prevederile sus mentionate, contribuabilii care doresc stingerea creantelor fiscale aflate in urmarire si executare silita, vor depune o cerere in acest sens la sediul Agentiei fiscale nr. 6 din str. Sulmona nr. 22, cerere ce se va depune ori de cate ori se va efectua o plata sau se va solicita o compensare.