Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Campanie de verificare a impozitului pe spectacole


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor care desfasoara spectacole in municipiul Constanta si statiunea Mamaia ca, incepand cu data de 29 iunie 2015, inspectorii institutiei vor desfasura activitati de verificare pe teren a modului de declarare si achitare a impozitului pe spectacole.
 
Precizam ca impozitul sus-mentionat se achita lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul si se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor iar in cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o discoteca se calculeaza pe baza suprafetei incintei in care se desfasoara activitatea.
 
Constituie contraventii depunerea peste termen a declaratiilor-decont privind sumele incasate reprezentand impozit pe spectacol, nedepunerea declaratiilor-decont, neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiei fiscale, a impozitului pe spectacol, retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiei fiscale a impozitului pe spectacol si se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei, in cazul persoanelor juridice.
 
Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.