Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata creantelor fiscale aferente semestrului al II-lea


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aminteste contribuabililor ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente semestrului al II-ea este data de 30 septembrie 2015.
 
Pentru a evita plata majorarilor de intarziere, SPIT recomanda atat persoanelor fizice, cat si celor juridice sa achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cladiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobila si pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta.
 
Precizam ca nivelul majorarilor de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.