Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

SPIT preia responsabilitatea incasarii a trei taxe


 Incepand cu data de 04 noiembrie 2014, conform Hotararii Consiliului Local nr. 204/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) preia de la directiile din cadrul Primariei Municipiului Constanta (PMC) responsabilitatea privind incasarea urmatoarelor taxe:

      Taxa deseuri inerte;

      Taxa rezervare loc parcare (parcare curenta);

      Taxa intretinere cimitire/loc de veci.

 

Astfel, in vederea achitarii taxelor sus-mentionate, solicitantii se pot adresa tuturor agentiilor fiscale ale SPIT sau pot achita prin ordin de plata in urmatoarele conturi deschise la Trezoreria Municipiului Constanta:

      RO46TREZ23121360206XXXXX, pentru taxa deseuri inerte si taxa intretinere cimitire/loc de veci;

      RO83TREZ23121340250XXXXX, pentru taxa rezervare loc parcare (parcare curenta).

 

Mentionam ca plata taxei deseuri inerte si obtinerea autorizatiei de deseuri se poate face si la punctul de incasare situat in incinta Portului Constanta-Poarta 9, inaintand urmatoarele documente: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei, autorizatiile de construire/demolare/interventie in domeniul public eliberate de catre Primaria Municipiului Constanta, memoriu tehnic justificativ (in cazuri speciale), documentul de plata si alte copii ale documentelor legale relevante.