Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Transferul mijloacelor de transport se solicita in termen de 30 de zile


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii persoane fizice si juridice ca, in cazul schimbarii domiciliului sau sediului social, au obligatia sa se prezinte la ghiseele agentiilor fiscale pentru a solicita transferul mijlocului de transport in termen de 30 de zile de la modificarea survenita.
 
Cererea in vederea efectuarii transferului se depune impreuna cu urmatoarele documente:
1. In cazul persoanelor fizice –copia actului de identitate cu noua adresa de domiciliu si copia cartii de identitate a mijlocului de transport;
2. In cazul persoanelor juridice –copia hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor in care este mentionata schimbarea sediului social, rezolutia si inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului, certificatul de inmatriculare al societatii, imputernicirea si copia actului de identitate pentru persoana care se prezinta la ghiseu in numele societatii.
 
Precizam ca scaderea de la plata impozitului si impunerea se vor efectua cu data de intai a lunii in care a intervenit modificarea.
 
Depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor privind transferul mijloacelor de transport in termenul prevazut de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 696 lei pentru persoanele fizice si de la 280 la 2.784 lei pentru persoanele juridice.