Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Modificari impozite si taxe pentru anul 2016


 Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa (SPIT) informează constănţenii că în urma analizării prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ţinând cont de rezultatele exerciţiului bugetar al anului 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 18.12.2015, a fost aprobată hotărârea privind stabililirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

 

În conformitate cu noile prevederi ale Codului fiscal, nivelul impozitelor şi taxelor locale datorate de către persoanele fizice care deţin clădiri rezidenţiale nu se modifică faţă de cel din anul 2015, chiar dacă valorile impozabile pe metru pătrat cresc. Cota de impozitare scade de la 0,1% la 0,08% astfel încât cuantumul impozitului să rămână la fel ca în anul 2015.

 

În cazul persoanelor fizice care deţin clădiri nerezidenţiale, respectiv cele care au fost date în folosinţă prin contracte de închiriere sau comodat către persoane juridice şi pentru care acestea din urmă îşi deduc cheltuielile cu întreţinerea imobilului respectiv, impozitul va fi calculat la fel ca în cazul în care clădirea ar fi proprietatea unei persoane juridice.

 

O altă noutate prevăzută de Codul fiscal este aceea de a achita impozitul/taxa pe teren şi pentru terenurile ocupate de construcţii (exemplu: cota indiviză a terenurilor aferente apartamentelor şi a terenurilor de sub case).

 

Faţă de proiectul supus dezbaterii publice, au fost aprobate următoarele modificări:

1. Eliminarea taxei pentru spaţii verzi;

2. Eliminarea taxei pentru creşterea gradului de linişte pentru sediile/punctele de lucru ale contribuabililor situate în incinta Port Constanţa;

3. Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare la 3 lei/lună/persoană, unitar pentru toţi locuitorii municipiului Constanţa, indiferent de nivelul venitului net lunar pe membru de familie. Prin adoptarea acestei măsuri un număr aproximativ de 215.229 constănţeni vor plăti mai puţin;

4. Modificarea încadrărilor privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în municipiul Constanţa, precum şi a cuantumului acestora. Prin aceste modificări se va resimţi o diminuare a obligaţiilor de plată pentru un număr de 2.185 puncte de lucru deţinute de operatori economici;

5. Eliminarea taxei pentru promovarea turismului în Staţiunea Mamaia în cazul persoanelor fizice şi juridice care deţin spaţii cu destinaţia de locuinţă, iar pentru restul categoriilor de operatori economici se diminuează cu 50%.

6. Introducerea unei noi categorii, respectiv cea de terenuri destinate activităţilor sportive, al cărei cuantum va fi în anul 2016 de 50 lei/an, comparativ cu anul 2015 când acestea erau încadrate la activităţi de agrement pentru care se achita o taxă de 4.000 lei/an.

 

În urma modificărilor sus-menţionate cu privire la cuantumul impozitelor şi taxelor locale , pentru anul 2016 SPIT Constanţa estimează încasări în cuantum de aproximativ 182.00.000 lei, cu 1.350.000 lei mai mult decât anul 2015, preconizându-se o creştere cu 0,75%.