Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Sunteti persoana fizica ce detine cladiri cu destinatie nerezidentiala sau mixta?


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala sau mixta ca au obligatia depunerii „Declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF, pana la data de 31.03.2016.

Mentionam ca din categoria cladirilor cu destinatie nerezidentiala fac parte:

a. Imobilele a caror suprafata este utilizata in totalitate pentru urmatoarele activitati: administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultura, de educatie, financiar-bancare, industriale, de sanatate, sociale, sportive, turistice, structuri de primire turistice precum si activitati similare, indiferent de utilizare si/sau denumire, fara ca aceasta sa intre in categoria cladirilor rezidentiale.

Exemple: cabinete de avocatura, farmacii, birouri notariale, birouri de executari judecatoresti, inteprinderi individuale, persoane fizice autorizate, agentii de asigurari, taximetristi, profesori meditatori, traducatori autorizati, contabili, asociatii familiale etc.

b. Structurile de primire turistice;

c. Cladirile sau spatiile din acestea unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;

d. Cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate sunt considerate rezidentiale sau nerezidentiale in functie de destinatia care reiese din autorizatia de construire.

Documentele ce se vor anexa in cazul cladirilor cu destinatie nerezidentiala sunt:

a. raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta;  

b. procesul verbal de receptie finala din care reiese valaorea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c. actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii.

d. orice document din care reiese destinatia cladirii precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative

Cladirile cu destinatie mixta sunt imobilele care au o parte din suprafata utilizata in scop rezidential (de locuit) si o parte in scop nerezidential.

Documentele ce se vor anexa in cazul cladirilor cu destinatie mixta sunt:

a. contractul de inchiriere, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;

b. contractul de comodat in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii

economice;

c. autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii,

d. raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;

e. documentatia cadastrala;

f. orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a.-e.;

g. declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare.

Formularul sus-mentionat se poate descarca de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, seciunea Persoane fizice-Documente declarare-Impozitul pe cadiri si se poate depune, impreuna cu documentele justificative, prin urmatoarele modalitati:

1. On-line pe site-ul www.spit-ct.ro accesand butonul ,,Depune declaraiile online;

2. Prin e-mail (ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro);

3. Pe site-ul www.spit-ct.ro, sectiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro, in urma autentificarii cu nume utilizator si parola emise de catre SPIT in urma unei cereri depuse online;

4. Prin fax (0241 488566; 0241 488536; 0241488543; 0241 488545; 0241 488531) ;

5. Prin posta cu confirmare de primire;

6. La ghieele ageniilor fiscale ale SPIT.