Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Facilitati fiscale acordate imobilelor utilizate pentru prestarea de servicii turistice


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 31 martie 2016, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001, au fost publicate intr-un cotidian local Hotararea Consiliului Local nr. 74/30.03.2016 si Hotararea Consiliului Local nr. 75/30.03.2016 care vizeaza aprobarea unor scheme de ajutor de minimis, respectiv reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru operatorii economici care detin cladiri si terenuri ce sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe raza municipiului Constanta.

 

In aceste conditii, invitam toti contribuabilii care fac parte din categoria mentionata anterior sa depuna o cerere la unul din sediile institutiei noastre pana la data de 31 martie 2016, care va fi insotita/completata cu urmatoarele documente:

situatiile financiar contabile aferente perioadei de referinta;

– actul de constituire;

statutul societatii cu modificarile si completarile ulterioare;

– codul unic de inregistrare sau codul de inregistrare fiscala;

– declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma scrisa si autentificata la notar cu privire la faptul ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, lichidare sau dizolvare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator sau lichidator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea sa nu fie puse la dispozitia creditorilor;

– declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma scrisa si autentificata la notar cu privire la faptul ca aceasta nu a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

– declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma scrisa si autentificata la notar in care sa se indice expres daca societatea desfasoara activitati exceptate de prezenta schema si ca activitatea desfasurata in cladirile si pe terenurile respective, au fost folosite pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic;

– declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma scrisa si autentificata la notar privind orice alt ajutor de minimis primit de intreprinderea unica pe perioada ultimilor 2 ani fiscali si a anului fiscal curent.

Declaratiile notariale pe proprie raspundere susmentionate pot fi prezentate separat, sau pot fi cuprinse intr-un singur inscris.