Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa intretinere cimitire/loc de veci se achita la SPIT


 Contribuabilii care detin locuri de veci in cadrul urmatoarelor cimitire de pe raza municipiului Constanta: Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare si Viile Noi achita taxa intretinere cimitire/loc de veci la Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta.

 

Plata taxei se efectueaza prezentand la ghiseele institutiei actul de identitate in original, contractul de concesiune in original si ultima chitanta privind achitarea acesteia.

 

Cuantumul taxei este de 2,4 lei/mp/an si termenul de achitare a fost 31 martie 2016, urmand ca dupa aceasta data sa se calculeze majorari de intarziere in cuantum de 1%, pentru fiecare luna sau fractie de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta.