Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Impozitul se achita integral chiar si pentru proprietatile instrainate in anul 2016


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii care la data de 31 decembrie 2015 aveau in proprietate cladiri, terenuri si mijloace de transport ca datoreaza impozit pentru tot anul 2016, chiar daca acestea sunt instrainate anul curent.

 Spre exemplu, daca in cursul anului 2016, un apartament este vandut altui proprietar, vanzatorul are obligatia de a achita integral impozitul datorat in anul curent.

 Totodata, persoanele care dobandesc o proprietate in cursul anului 2016 datoreaza impozit incepand cu data de 01.01.2017, spre deosebire de anii anteriori cand aceasta obligatie le revenea cu data de intai a lunii urmatoare celei in care achizitionau bunul.

 Amintim de asemenea ca, in confomitate cu prevederile Codului fiscal, pentru instrainarea bunurilor este obligatoriu ca vanzatorul sa detina certificatul de atestare fiscala care sa ateste plata integrala a obligatiilor datorate la bugetul local, in caz contrar, actele de instrainare sunt nule de drept.

 Pentru bunurile aflate in municipiul Constanta, certificatul de atestare fiscala se elibereaza de catre agentiile fiscale SPIT prin depunerea „Cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice/juridice privind impozitele, taxele locale si alte venituri la bugetului” impreuna cu documentele justificative. Atat formularul, cat si actele ce trebuie anexate se gasesc pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea Persoane fizice/juridice-Documente declarare-Certificat fiscal.

 Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in 48 de ore se achita suma de 4 lei, reprezentand taxa extrajudiciara de timbru, iar pentru eliberarea in 24 de ore se achita 27 de lei, reprezentand: 4 lei – taxa extrajudiciara de timbru si 23 lei – taxa de urgenta.

 Precizam ca certificatele de atestare fiscala sunt valabile 30 de zile de la data emiterii.