Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

01 iunie 2016, ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aminteste contribuabililor ca miercuri, 01 iunie 2016, este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului din statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

 Taxa este anuala fiind stabilita diferentiat, in functie de destinatia spatiului si este datorata de catre operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice care isi desfasoara activitatea in statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

 Neachitarea taxei la termenul scadent atrage dupa sine majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractie de luna.

 Constituie contraventii depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate, nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei si se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei, in cazul persoanelor juridice.