Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Calendarul obligatiilor fiscale pentru persoanele juridice


 

Impozit/taxa

Termene de plata

 
 

1. Impozit cladiri

Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau

Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;

Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

2. Taxa cladiri

Lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului

 

3. Impozit teren

Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau

Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;

Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

4. Taxa teren

Lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului

 

5. Mijloace de transport

Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau

Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;

Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

6. Impozitul pe spectacole

Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

 

7. Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila

Rata I – pana la 31.03.2016, inclusiv;

Rata II – pana la 30.09.2016, inclusiv.

Pentru amplasamentele infiintate dupa implinirea termenului de plata, respectiv 30 septembrie, plata se face in termenul legal de 30 de zile.

 

8. Taxa pentru cresterea gradului de liniste in si siguranta

Pentru municipiul Constanta:

Rata I, pana la data de 31.03.2016 inclusiv;

Rata a II-a, pana la data de 30.09.2016 inclusiv.

Pentru Mamaia si Sat Vacanta, taxa se achita integral pana la data de 01.07.2016.

 

9. Taxa de promovare a turismului

01.06.2016 inclusiv. Pentru contribuabilii care incep desfasurarea activitatilor economice sau pentru imobilele dobandite dupa data de 01.06.2016, plata se face in termenul de 30 de zile.

 

10. Taxa folosire trama stradala

Zilnic, lunar, anual

 

11. Taxa garaje

Rata I – pana la 31.03.2016 inclusiv;

Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

 

13. Taxa deseuri inerte

De cate ori este necesar