Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

01 iulie, scadenta taxei de liniste pentru Mamaia si Sat Vacanta


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aminteste contribuabililor din Statiunea Mamaia si Sat Vacanta ca vineri, 01 iulie 2016, este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.

 

Taxa este in cuantum de 0,3 lei/mp sau fractie de mp din suprafata utila detinuta si este datorata de toti operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice, care desfasoara activitati economice, indiferent de activitatea desfasurata.

 

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage dupa sine majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractie de luna.

 

Constituie contraventii depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate, nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei si se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei, in cazul persoanelor juridice.

 

„Declaratia privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice“ si documentele necesare declararii se gasesc pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea “Persoane Juridice” – “Documente declarare” – “Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice”.