Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor publicarea modelului cadru al ITL 054 "Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport" aprobat prin Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 In conformitate cu prevederile legale susmentionate, actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport ȋn cazul ȋn care ambele parti au domiciliul fiscal ȋn Romania, se prezinta de persoana care ȋnstraineaza, ȋn original, precum si 4 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea «Conform cu originalul»”. Formularul original va fi semnat olograf atat de persoana care ȋnstraineaza cat si de cea care dobandeste, iar cele 4 fotocopii  vor fi semnate de cele doua parti ȋn rubrica "Conform cu originalul".

 Cele 5 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza:

a. un exemplar ramane la persoana care instraineaza;

b. un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea;

c. un exemplar ramane in arhiva organului fiscal local la care este luata in evidenta fiscala persoana care instraineaza;

d. un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport, dupa ce organul fiscal de la domiciliul dobanditorului mentioneaza pe acesta, numarul de ȋnregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport;

e. un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste bunul mobil.

 Avand in vedere cele expuse mai sus, SPIT Constanta informeaza pe cei interesati ca pot procura formularul susmentionat, in mod gratuit, de la orice ghiseu al institutiei noastre sau poate fi descarcat de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, acesta fiind personalizat cu datele institutiei noastre astfel incat sa poata fi folosit de catre persoanele care doresc sa instraineze mijloace de transport si domiciliaza pe raza municipiului Constanta.