Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Scutiri de la plata taxei rezervare loc parcare


 Stimati constanteni,

 

Ca urmare a nelamuririlor semnalate de catre contribuabili cu privire la scutirile aplicate taxei rezervare loc parcare, aducem la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

 

Tinand cont de faptul ca taxa rezervare loc parcare este o taxa locala, instituita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autoritatile publice pot acorda scutire de la plata acesteia urmatoarelor categorii de persoane fizice sau juridice:

 

a) veterani de razboi, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

b) persoane fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 

d) fundatii infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 

e) organizatii care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

 

Avand in vedere ca printre aceste categorii nu se regasesc persoanele care sunt incadrate in prevederile Legii nr. 448/2006, nu contestam dreptul acestora de a beneficia de facilitati, insa institutia noastra nu detine atributii in repartizarea unor astfel de locuri de parcare, fara plata.

 

Mentionam ca, reglementarile cu privire la acordarea scutirilor cuprinse in                     HCL nr. 312/2015 respecta prevederile Codului fiscal, fiind cuprinse toate categoriile de contribuabili prevazute in acest sens. 

 

Pe aceasta cale, amintim ca SPIT are doar responsabilitatea incasarii taxei pentru rezervarea locului de parcare, in conformitate cu dispozitiile Cap. II al Anexei nr. 9 din HCL nr. 312/2015.

 

Cu stima, echipa SPIT Constanta.