Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Impozitul pe mijloacele de transport


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza persoanele fizice si juridice care detin in proprietate un mijloc de transport, ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, ca datoreaza un impozit anual pentru acesta.

 

Impozitul pe mijlocul de transport se achita pentru intregul an fiscal 2017 de catre persoana care detine dreptul de proprietate asupra acestuia la data de 31 decembrie 2016.

 

Conform prevederilor Codului fiscal, oricine dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala in acest sens, la organul fiscal al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestuia. Termenul pentru depunerea declaratiei mentionate este de 30 zile de la data dobandirii/instrainarii autovehiculului.

 

In cazul instrainarii mijlocului de transport, proprietarul trebuie sa prezinte certificatul de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul acestuia trebuie sa achite impozitul pentru intregul an, cu exceptia cazului in care impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul.