Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa rezervare loc parcare si taxa intretinere cimitireloc de veci se achita pana pe 31 martie


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca taxa rezervare loc parcare si taxa intretinere cimitire/loc de veci aferente anului 2017 se achita integral pana la data de 31 martie 2017.

 

Amintim cuantumul taxei rezervare loc parcare:

 

Persoane juridice

Lei/luna

Lei/an

Autoturisme

101

500

Autoutilitare cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 t si gabarit care se incadreaza in dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor

219

1.070

Persoane fizice

 

 

Autoturisme

173

 

Taxa intretinere cimitire/loc de veci este in cuantum de 2,4 lei mp/an.

 

Pentru neplata la termenul scadent se datoreaza majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractie de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta.