Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Instrainarea mijloacelor de transport fara certificat de atestare fiscala


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza ca certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054.

 

Astfel, completarea de catre SPIT a rubricii corespunzatoare din cadrul formularului mentionat atesta achitarea sumelor datorate bugetului local, obligativitate reglementata de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce era confirmat prin certificatul de atestare fiscala.

 

Formularul se poate obtine in mod gratuit, de la orice agentie fiscala sau poate fi descarcat de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea Persoane fizice/Persoane juridice-Documente declarare-Impozitul pe mijloacele de transport”.