Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

31 martie 2010, termenul legal pentru declararea amplasamentelor de statie fixa pentru telefonie mobila


 In vederea stabilirii impozitului pentru anul in curs, operatorii de telefonie mobila au obligatia, in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, sa depuna la serviciul Persoane Juridice, pana la data de 31 martie a.c.,  

 

La declaratia de impunere, operatorii de telefonie mobila vor anexa copii ale urmatoarelor documente:

  • actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);
  • autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;
  • declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate in Constanta.

 

Formularul privind declaratia de impunere se gaseste pe site-ul institutiei, respectiv: www.spit-ct.ro si la sediul serviciului Persoane Juridice din str. Sulmona nr. 22.

 

Depasirea termenului legal pentru declararea amplasamentelor de statie fixa existente si completarea formularelor cu informatii neconforme cu realitatea se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 960 lei si 2400 lei. Sanctiunea se aplica pentru fiecare statie fixa nedeclarata.  

 

Pentru a evita aglomeratia de la ghisee, operatorii de telefonie pot trimite declaratia de impunere si documentele doveditoare prin posta pe adresa: Serviciul Persoane Juridice, str. Sulmona nr. 22, Constanta, pana la data de 31.03. 2010, inclusiv, data postei.