Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

31 martie, termenul scadent pentru plata obligatiilor aferente primului semestru


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca ultima zi pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru este 31 martie 2010, inclusiv.

 

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal si H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, urmatoarele obligatii datorate bugetului local, respectiv:

         

  • impozitul/taxa pentru cladiri,
  •          

  • impozitul/taxa pentru teren,
  • impozitul/taxa pentru mijloacele de transport,
  • taxa de habitat,
  • taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje,
  • taxa anuala pentru fiecare statie de telefonie mobila,
  • taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta

se platesc integral, cu anticipatie pana la data de 31 martie, sau in doua rate semestriale, rata I, pana la data de 31 martie si rata a II-a, pana la data de 30 septembrie. 

Pentru plata integrala a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la data de 31 martie, persoanele fizice beneficiaza de bonificatie de 10%, iar persoanele juridice de bonificatie de 5% din impozitul pe cladiri, teren si mijloacele de transport.

Pentru a evita plata majorarilor de intarziere in cuantum de 0,1%, calculate pentru fiecare zi de intarziere, rugam contribuabilii sa achite obligatiile datorate bugetului local pana la implinirea termenelor scadente.