Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Informatii cu privire la taxa de promovare a turismului


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aminteste operatorilor economici care infiinteaza sau deschid puncte de lucru in statiunea Mamaia si Sat Vacanta ca depunerea declaratiei si plata taxei de promovare a turismului se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare, dupa caz.

 Mentionam ca ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei a fost data de 03 iulie 2017. Neachitarea taxei la termenul scadent atrage dupa sine calculul de majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractie de luna