Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Se apropie termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale


Multumim cetatenilor care au achitat integral impozitele si taxele locale pana la 31 martie si au beneficiat de bonificatie, procentul acestora fiind de 50% din totalul contribuabililor persoane fizice si juridice.

Totodata, aducem la cunostinta persoanelor care au ales sa achite impozitele si taxele locale in doua rate egale ca se apropie data de 30 septembrie 2017, termenul scadent pentru plata celei de-a doua rate.

Avand in vedere ca ultima zi de plata este o zi nelucratoare, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare, respectiv data de 02 octombrie 2017.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale principale, incepand cu ziua imediat urmatoare se vor calcula majorari de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Recomandam cetatenilor sa evite plata majorarilor de intarziere si sa achite la termenul mentionat impozitele/taxele datorate pentru: cladiri, teren, mijloace de transport, salubrizare, garaje, telefonie mobila.