Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea intalnirii pentru dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018


In conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul municipiului Constanta si Serviciul de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului local anunta organizarea in data de 28 noiembrie 2017, incepand cu ora 1630, la sediul central al Primariei municipiului Constanta, situat in bd. Tomis nr. 51, sala „Remus Opreanu”, a intalnirii pentru dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

 

La dezbaterea publica este invitata sa participe orice persoana sau organizatie interesata de prevederile proiectului.

 

In scopul eficientizarii organizarii si desfasurarii intalnirii pentru dezbaterea publica a proiectului, persoanele interesate sunt rugate sa confirme participarea pana luni, 27 noiembrie 2017, ora 1500, la adresa de e-mail sj@spit-ct.ro, ori la nr. de tel.: 0241/488.561, persoane de contact Suliman Camelia si Taran Vasilica, cu mentionarea, dupa caz, a intentiei de a prezenta verbal propuneri in cadrul dezbaterii, iar in cazul organizatiilor a numarului si numelui participantilor.

 

Timpul alocat prezentarii verbale de propuneri cu referire concreta doar la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este de maxim 5 minute pentru fiecare vorbitor pentru a prezenta esentialul propunerilor sale. Intervalul de timp a fost stabilit pentru a permite accesul la opinii verbale pentru cat mai multi participanti. In cadrul dezbaterii nu vor fi luate in considerare opiniile, sugestiile care nu au legatura cu proiectul supus dezbaterii.

 

Dezbaterea publica se va incheia in momentul in care toti participantii inscrisi la cuvant si-au exprimat propunerile cu privire la proiectul de hotarare.

 

Precizam ca proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, precum si instrumentul de prezentare si motivare poate fi consultat pe site-ul Primariei municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro, sectiunea Transparenta decizionala/Informare si Consultare publica, precum si pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro, sectiunea Legislatie/Transparenta decizionala.