Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa intretinere cimitire-loc de veci se achita pana pe 2 aprilie


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca termenul de achitare al taxei intretinere cimitire/loc de veci este data de 2 aprilie 2018.
 
Cuantumul taxei este de 5 lei/mp/an, iar pentru neachitarea la termen, incepand cu ziua imediat urmatoare se vor calcula majorari de intarziere de 1% pe luna sau fractie de luna, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 
Mentionam ca atat cetatenii care detin contracte de concesiune pentru locuri inhumare cu termenul de valabilitate expirat, cat si cei care detin contracte pe numele unor persoane decedate au obligativitatea efectuarii demersurilor necesare in vederea actualizarii acestora.
 
In acest sens, persoanele in cauza sunt indrumate sa se adreseze Serviciului Gestionare Cimitire, Directia Gestionare Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Constanta, cu sediul in str. Baraganului nr. 2-4.