Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Majorari de 2% pe luna pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca, incepand cu data de 1 iulie 2010, cuantumul majorarilor calculate la plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local se modifica de la 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, la 2% pe luna sau fractiune de luna.

Astfel, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala, pentru depasirea termenului scadent al obligatiilor de plata debitorul datoreaza majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Spre exemplu: Daca, in prezent, pentru 10 zile de intarziere, la un impozit in valoare de 100 de lei se achita o majorare de 1 leu, incepand cu data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 39/2010 se va achita o majorare de 2 lei.