Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unui post temporar vacant de executie organizat in perioada 02.04 – 04.04.2018


 Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele finale:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad principal

1.

Mihai Alina – Georgiana

65

60

125

Admis

2.

Sendre Andreea

45

45

Respins

3.

Enache Mihai – Gabriel

45

45

Respins

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

 

Afisat astazi, 04.04.2018, ora 14.40, la sediul institutiei din Bd. Tomis nr. 112, Constanta