Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Transformarea amenzii in munca in folosul comunitatii


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii cu privire la demersul de inlocuire a sanctiunii amenzilor cu munca in folosul comunitatii ce se intemeiaza pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Astfel, in cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite (nu are venituri sau bunuri urmaribile), organul de urmarire in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contravenientul, va sesiza instanta de judecata, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
 
Dupa emiterea sentintei, SPIT radiaza procesele verbale de contraventie din evidentele fiscale, apoi transmite sentinta catre Primaria Municipiului Constanta, Directia Gestionare Servicii Publice, in vederea punerii in aplicare.