Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Stagiu de practica in cadrul SPIT Constanta


In perioada 14 mai – 3 iunie 2018, in cadrul SPIT Constanta isi vor desfasura stagiul de pregatire practica un grup de studenti si masteranzi, in baza conventiei-cadru de colaborare cu Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii “Ovidius” din Constanta.
 
Activitatea are drept scop consolidarea cunostintelor teoretice si formarea de abilitati cu privire la gestionarea impozitelor si taxelor locale sub coordonarea mentorilor in cadrul programului de instruire.
 
Tinerii vor fi repartizati la diferite servicii ale Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta pentru a se familiariza cu specificul acestora si pentru a acumula experienta in domeniu. Acestora li se vor prezenta institutia, unitatile componente, principalele activitati, domeniile si problemele de specialitate in conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor.
 
La finalul stagiului de practica, studentii vor primi calificative (slab, satisfacator, bine, foarte bine, dupa caz) in urma evaluarii nivelului de dobandire a competentelor.