Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Tranzactii auto la SPIT


 Pentru eficientizarea tranzactiilor auto, Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta readuce in atentia persoanelor fizice si juridice ”Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport" aprobat prin Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 
Acesta contine doua chenare (A,B) in partea superioara lateral stanga si dreapta care vor fi vizate de catre SPIT in momentul radierii din evidentele fiscale a persoanei care instraineaza mijlocul de transport. Precizam ca cele 2 vize din partea superioara atesta achitarea obligatiilor fiscale pentru bunul ce face obiectul contractului, eliminandu-se astfel necesitatea certificatelor fiscale, cat si intocmirea fisei de inmatriculare auto.
 
Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport se incheie in 5 exemplare, care dupa vizare, se folosesc astfel: 1 exemplar ramane la SPIT, 1 exemplar la vanzator, iar 3 exemplare vor fi predate noului proprietar. Persoana care dobandeste mijlocul de transport are obligatia de a inregistra si viza 1 exemplar la organul fiscal de care apartine cu domiciliul, 1 exemplar la organul competent privind inmatricularea, iar exemplarul in original ramane la acesta.
 
Formularul mai sus amintit poate fi descarcat de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea “Persoane fizice – Documente declarare” sau se distribuie gratuit in orice agentie fiscala SPIT.