Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Colaborarea dintre autoritatile publice privind inmatricularea/radierea mijloacelor de transport


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta reaminteste cetatenilor ca obligativitatea declararii instrainarii/dobandirii unui mijloc de transport revine ambelor parti, atat a celui care instraineaza cat si a celui care dobandeste, in termen de 30 de zile de la data incheierii transferului dreptului de proprietate. 
 
Ca urmare a intrarii in vigoare a prevederilor O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, SPIT transmite autoritatii competente de inmatriculare listele cu mijloacele de transport care au fost scoase din evidentele fiscale in cadrul schimbului de informatii in forma dematerializata intre institutii prevazut de reglementarile in materie fiscala.
 
Asadar, institutia noastra recomanda cetatenilor care achizitioneaza mijloace de transport sa transcrie transmiterea dreptului de proprietate la autoritatea competenta de inmatriculare in termen de 90 de zile. Nerespectarea termenului de transcriere atrage suspendarea de drept a inmatricularii mijlocului de transport si sanctionarea contraventionala a noului proprietar.