Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Noi prevederi privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (SPIT) informeaza contribuabilii ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/16.05.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se extind categoriile de contribuabili care beneficiaza de scutirea impozitului pe cladiri, teren sau mijloace de transport. 

 
Conform noilor prevederi legislative, incepand cu data de 20.05.2018 beneficiaza de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladirea folosita ca domiciliu in proprietate sau in coproprietate, terenul aferent cladirii si de la plata impozitului unui mijloc de transport (in conditiile legii) si reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap grav, handicap accentuat sau incadrate in gradul I de invaliditate. 
 
Acestia beneficiaza de scutire doar pe perioada in care acorda ingrijire, supraveghere si intretinere, nu doar reprezentantii legali ai minorilor, cum prevedea vechea reglementare.
 
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, teren sau mijloace de transport pentru persoanele cu handicap grav, handicap accentuat sau incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai acestora,  se opereaza cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care contribuabilul depune documente justificative in acest sens.