Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Scutiri de la plata impozitelor locale pentru membrii cooperativelor


 Membrii cooperatori ai grupurilor/organizatiilor de producatori constituite conform prevederilor O.G. nr. 37/2005, prin litera a^5) din Legea nr. 164/2016, beneficiaza de scutiri de la plata impozitelor locale datorate pentru bunurile imobile pe care le detin si care sunt aferente productiei valorificate prin cooperativa agricola.

 
Precizam ca prevederile actului normativ intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2017, se aplica avand in vedere caracterul special al Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole in raport cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cat si faptul ca Legea nr. 164/2016 este ulterioara Codului fiscal.