Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

15 iulie 2010 – termen scadent pentru declararea si plata taxei pentru spatii verzi in statiunea Mamaia


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice care detin in proprietate sau folosinta spatii de cazare in statiunea Mamaia ca termenul legal pentru depunerea declaratiei anuale si plata taxei pentru irigatii spatii verzi este 15 iulie 2010.  

In cazul in care spatiile de cazare sunt administrate de catre o alta persoana decat proprietarul (in baza unui contract de leasing, inchiriere, asociere in participatiune, locatie de gestiune etc), obligatia declararii si platii taxei revine celui ce administreaza in mod corect facilitatea de cazare.

Persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau folosinta spatii de cazare in Mamaia vor completa si depune la Serviciul Persoane Juridice din str. Sulmona nr. 22, formularul privind declararea taxei pentru irigatii spatii verzi, la care vor anexa copii ale urmatoarelor acte:

  • certificatul de inregistrare la Camera de Comert,
  • certificatul de clasificare privitor la numar de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului.
  • Pentru a evita aglomeratia de la ghisee, contribuabilii pot trimite declaratia de impunere si/sau documentele doveditoare, prin Posta, pana la data de 15 iulie 2010, inclusiv. Formularul tip privind declaratia de impunere se gaseste pe site-ul institutiei, respectiv:

    Precizam ca, spre deosebire de anul precedent, proprietarii spatiilor de locuit situate in statiunea Mamaia au obligatia depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei pentru irigatii spatii verzi la data dobandirii imobilului. Termenul scadent pentru plata taxei este acelasi ca si pentru persoanele care detin spatii de cazare, respectiv, 15 iulie 2010.