Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Incetarea de drept a suspendarii incasarii taxei de folosire a tramei stradale de catre utilaje si autovehicule concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea partiala a executarii dispozitiilor HCL nr. 507/2018 privind modificarea si completarea HCL  nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019, respectiv a dispozitiilor cuprinse in cap. III din anexa 2 la HCL  nr. 507/2018 cu referire la taxa de folosire a tramei stradale de catre utilaje si autovehicule concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri, a incetat de drept intrucat reclamanta din dosarul civil nr. 799/118/2019 nu a formulat actiune in anulare a actului administrativ in termen de 60 zile de la pronuntarea sentintei civile nr. 609/19.04.2019 de catre Tribunalul Constanta.

Urmare a celor mai sus mentionate, va aducem la cunostinta faptul ca se reia incasarea taxei de folosire a tramei stradale de catre utilaje si autovehicule concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri.
Verificarea autenticitatii autorizatiilor de circulatie emise se poate efectua pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro  ”Servicii online” – “Verifica Document Emis” – “Autorizatii Circulatie”.