Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Certificate de atestare fiscala online


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta pune la dispozitia contribuabililor servicii online ce pot fi accesate pe site-ul www.spit-ct.ro, dezvoltate in scopul eficientizarii procesului de solutionare a cerintelor cetatenilor si evitarii deplasarii la ghiseele institutiei in contextul epidemiei cu noul coronavirus COVID-19.

 

Astfel, contribuabilii au posibilitatea de a obtine certificatul de atestare fiscala online pentru orice scop, iar incepand cu acest an, inclusiv pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si/sau imobile.

 

Certificatul de atestare fiscala online se poate obtine accesand linkul www.spit-ct.ro, la sectiunea “Servicii online/Certificat fiscal cu autentificare”.

 

In situatia in care nu detin drept de utilizator si parola, contribuabilii pot depune o cerere pe site-ul institutiei accesand link-ul https://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDeInscriere.

 

Certificatele de atestare fiscala pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si/sau imobile se elibereaza numai daca proprietarul bunului achita, in conformitate cu art. 159 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, toate obligatiile de plata restante si scadente datorate bugetului local al Municipiului Constanta. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul acestuia trebuie sa achite impozitul datorat pentru intreg anul.

 

Cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala vor fi inregistrate in sistem, iar certificatele de atestare fiscala vor fi publicate in termen de 48 de ore de la depunerea cererii. Pentru cele solicitate in regim de urgenta, respectiv 24 de ore de la depunerea cererii, contribuabilii trebuie sa achite taxa de urgenta in cuantum de 23 de lei.

 

Institutia precizeaza faptul ca certificatele fiscale vor fi semnate electronic, aflandu-se sub protectia Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata si vor produce aceleasi efecte ca si actul in forma fizica.