Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Certificate de atestare fiscala pentru instrainare bunuri mobile si/sau imobile eliberate online!


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii asupra posibilitatii de obtinere online a certificatelor de atestare fiscala pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si/sau imobile, accesand sectiunea “Servicii online/Certificat fiscal”, pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro.

Pentru a putea depune/obtine certificatele de atestare fiscala este necesara autentificarea pe platforma e-Tax, cu precizarea ca in situatia in care nu detin drept de utilizator si parola, contribuabilii pot depune o cerere pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea “Servicii online/Plata impozite” sau accesa link-ul https꞉//etax.spit-ct.ro, caz in care datele de identificare vor fi primite la adresa de domiciliu, cu confirmare de primire.

Cererile vor fi inregistrate in sistem, iar certificatele de atestare fiscala vor fi publicate in 48 de ore de la depunerea acestora, respectiv 24 de ore pentru cele emise in regim de urgenta, numai in conditiile in care contribuabilii nu figureaza cu obligatii fiscale neachitate.

Institutia precizeaza ca certificatele fiscale vor fi semnate electronic, aflandu-se sub protectia Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata si vor produce aceleasi efecte ca si actul in forma autentica.