Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Contracte de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța readuce în atenția persoanelor fizice și juridice formularul tipizat utilizat la tranzacționarea mijloacelor de transport, Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”.

Formularul conține două chenare (A,B) în partea superioară lateral stânga și dreapta care vor fi vizate de către SPIT în momentul scoaterii din evidențele fiscale a mijlocului de transport înstrăinat. Precizăm că cele 2 vize din partea superioară atestă achitarea obligațiilor fiscale pentru bunul ce face obiectul contractului, eliminându-se astfel necesitatea certificatelor fiscale, cât și întocmirea fișei de înmatriculare auto.

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport se încheie în 5 exemplare, care după vizare, se folosesc astfel: 1 exemplar rămâne la SPIT, 1 exemplar la vânzător, iar 3 exemplare vor fi predate noului proprietar. Persoana care dobândește mijlocul de transport are obligația de a înregistra și viza 1 exemplar la organul fiscal de care aparține cu domiciliul, 1 exemplar la organul competent privind înmatricularea, iar exemplarul în original rămâne la acesta.

Formularul mai sus amintit poate fi descărcat de pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea “Documente declarare” sau poate fi solicitat gratuit în orice agenție fiscală SPIT.