Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Contribuabilii constanteni pot beneficia de facilitati fiscale care constau in reducerea/scutirea impozitului/taxei pe cladiri


Serviciul Public de Impozite si Taxe informeaza contribuabilii constanteni ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, pot sa depuna o cerere de acordare a reducerii cu o cota de 50% a impozitului pe cladiri aferent anului 2020 sau de scutire pentru perioada starii de urgenta, de la plata taxei lunare pe cladiri, in temeiul prevederilor H.C.L. nr. 183/30.06.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale operatorilor economici si persoanelor fizice din municipiul Constanta, in contextul crizei generate de SARS-CoV-2.

Facilitatile fiscale acordate de catre Primaria municipiului Constanta se aplica pentru:

– cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta, care in perioada starii de urgenta si-au intrerupt total activitatea ori care detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii;

– cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a municipiului Constanta folosite de catre concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, care in perioada starii de urgenta au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.

Cererea de acordare a reducerii/scutirii va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere.

Procedura care face parte integranta din hotarare poate fi consultata accesand sectiunea “Legislatie” – “Hotarari ale Consiliului Local”, pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro.