Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Expediere decizii de impunere


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta cetatenilor transmiterea pana la data prezentei a unui numar de 122.243 decizii de impunere, distribuite astfel:
  • un numar de 11.133 persoanelor juridice, expedierea fiind finalizata;
  • un numar de 111.110 persoanelor fizice, expedierea fiind inca in derulare.
In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, deciziile de impunere sunt comunicate la domiciliul fiscal prin posta cu confirmare de primire sau prin publicitate, in acest sens afisand un anunt atat la sediul institutiei, cat si pe pagina institutiei www.spit-ct.ro, in situatia in care nu pot fi remise sub semnatura la adresa de domiciliu.
Institutia informeaza asupra faptului ca deciziile de impunere trimise contribuabililor, care aveau achitate sumele datorate bugetului local la data emiterii acestora, nu au mentionata in cuprinsul acestora bonificatia de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5 % pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport, de care beneficiaza pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor fiscale pana la data de 01.04.2019.
Totodata, SPIT recomanda contribuabililor care au achitat sumele inscrise in deciziile de impunere, sa nu se mai deplaseze la ghiseele institutiei.