Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Lunar, pana pe data de 10, se achita impozitul pe spectacole


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza organizatorii de manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva cu caracter permanent sau ocazional, ca impozitul pe spectacole se achita lunar pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, data pana la care se va depune declaratia „Decont impozit pe spectacole “.

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor in cazul:
a) unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) oricarei alte manifestari artistice decat cele susmentionate.

Neplata la termenul scadent atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.
Precizam ca spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole in conformitate cu prevederile art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.