Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa de salubrizare


Taxa de salubrizare este datorată numai de către persoanele fizice, locuitori ai municipiului Constanța și este fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor pentru salubrizarea localității.

Impunerea persoanelor fizice la plata taxei se efectuează în baza declarației, iar taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei menționate în declarația de impunere.

De asemenea, contribuabilii au obligația de a depune o declarație în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, la care vor anexa documente justificative.

Depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei, constituie contraveniție și se sancționează cu amendă de la 80 lei la 316 lei.

Formularul tipizat și documentele justificative necesare impunerii la plata taxei se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea “Documente declarare persoane fizice”/”Taxa de salubrizare” și pot fi depuse:

-online pe site-ul spit-ct.ro, cu sau fără autentificare;

-prin email ori poștă la sediul agențiilor fiscale, la următoarele adrese:

  • Agenția fiscală nr. 1, Centrul Comercial TOM, stand B6b, ag1@spit-ct.ro;
  • Agenția fiscală nr. 2, Str. Nicolae Grindeanu nr. 66, ag2@spit-ct.ro;
  • Agenția fiscală nr. 3, Str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 (Centru Comercial Tomis   Mall), ag3@spit-ct.ro;
  • Agenția fiscală nr. 4, Str. Soveja nr. 104, bloc nr. 44, parter, e-mail: ag4@spit-ct.ro;
  • Agenția fiscală nr. 5, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall), ag5@spit-ct.ro;
  • Agenția fiscală nr. 6, Bd. Tomis nr. 112, e-mail: ag6@spit-ct.ro.

Taxa de salubrizare este în cuantum de 7,5 lei/lună/persoană și se achită în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie. În cazul modificărilor intervenite după împlinirea termenului de plată, depunderea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data modificării survenite.

Pentru neplata la termenele scadente, se datorează majorări de întârziere de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv.