Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxă deșeuri inerte


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează persoanele fizice și operatorii economici care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/desființare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu este necesară obținerea autorizațiilor prevăzute de lege, că datorează taxă deșeuri inerte.

Valoarea taxei deșeuri inerte este în cuantum de 3 lei/tonă sau fracțiune de tonă deșeu inert.

 Taxa poate fi achitată cu numerar sau prin POS, atât la ghișeele instituției cât și la punctul de încasare situat în incinta Portului Constanța – Poarta 9, deschis de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1600, ori prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631.

Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 77/2021.

Constituie de asemenea contravenție, circulația, intrarea și depunerea deșeurilor inerte la rampa amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9 fără a deține autorizație valabilă, și se sancționează cu amendă între  283 lei și 1.129 lei pentru vehicule cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.129 lei și 2.500 lei pentru vehicule cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

În vederea eliberării “Autorizației deșeuri inerte”, solicitantul va prezenta la ghișeele SPIT sau la punctul de lucru situat în incinta Portului Constanța – Poarta 9, următoarele documente:

– copia cărții de identitate/certificatului de înmatriculare a societății;

– copia certificatului de înmatriculare/cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației;

– documentul de plată;

– fișa de cântărire a mașinii/fișă cântar, buletinul de verificare metrologică valabil, avizul de însoțire a mărfii, după caz.