Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate


Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate este plătită de către utilizatorul final al unui panou/afişaj sau a unei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate și este calculată anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului, cu suma stabilită conform Anexei 4 Cap. II din HCL 614/2022 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2023.

Impunerea la plata taxei se face în baza unei declarații ce trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj sau de la data intervenirii oricărei modificări care conduce la recalcularea taxei, la care se atașează documentele justificative, care să ateste data amplasării:

 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrării;
 • factura de achiziție;
 • procesul verbal privind montajul;
 • orice alte documente prin care se poate stabili cu exactitate data amplasării.

Depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei, precum și nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare/avizului eliberat de Primăria Municipiului Constanța, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei.

Formularul tipizat și documentele justificative necesare impunerii la plata taxei se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea ”Persoane Juridice”-“Documente declarare”/”Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate” și pot fi depuse:

 • online pe site-ul spit-ct.ro, cu autentificare;
 • prin email ori poștă la sediul agențiilor fiscale, la următoarele adrese:
 • Agenția fiscală nr. 1, Centrul Comercial TOM, stand B6b, ag1@spit-ct.ro;
 • Agenția fiscală nr. 2, Str. Nicolae Grindeanu nr. 66, ag2@spit-ct.ro;
 • Agenția fiscală nr. 3, Str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 (Centru Comercial Tomis Mall), ag3@spit-ct.ro;
 • Agenția fiscală nr. 4, Str. Soveja nr. 104, bloc nr. 44, parter, e-mail: ag4@spit-ct.ro;
 • Agenția fiscală nr. 5, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall), ag5@spit-ct.ro;
 • Agenția fiscală nr. 6, Bd. Tomis nr. 112, e-mail: ag6@spit-ct.ro.
Click to listen highlighted text!