Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se declara/achita la SPIT


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta a preluat responsabilitatea incasarii taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, a efectuarii inspectiei fiscale, a constatarii contraventiilor si a aplicarii sanctiunilor  conform Capitolul II/ Anexa nr. 1/ H.C.L. nr. 507/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2019.

Formularul tipizat se regaseste la nivelul agentiilor fiscale, dar si online, accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea ”Persoane Juridice” – “Documente declarare”/”Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate”.
Acesta se depune in doua exemplare, in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj si va fi insotit de documente justificative care sa ateste data amplasarii mijlocului de afisaj, reclama si publicitate (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, factura de achizitie, proces verbal privind montajul precum si orice alte documente prin intermediul carora se poate stabili cu exactitate data amplasarii, dupa caz).
”Taxa este platita de utilizatorul final in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv si se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita, astfel:
  • in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 33 lei/an/m²;
  • in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 24 lei/an/m².”
Taxa anuala de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Contravaloarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate poate fi achitata in numerar/prin POS la ghiseele agentiilor fiscale sau prin ordin de plata in contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, beneficiar Primaria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631.