Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate


Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT), lunar,  până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

Declarația fiscală pentru stabilirea taxei se depune în două exemplare, însoțită de copia contractului și poate fi descărcată de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, accesând secțiunea ”Persoane Juridice” – “Documente declarare” – ”Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate” și depusă online, accesând secțiunea “Servicii online” – “Declarații fiscale”, fără/cu autentificare sau pe adresele de e-mail: ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro,   ag4@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro, office@spit-ct.ro.

Depunerea peste termen, nedepunerea sau depunerea declarațiilor cu informații eronate constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 543 lei la 1.086 lei.

Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2,3% la valoarea serviciilor, iar contravaloarea acesteia poate fi achitată astfel:

–  online, pe site-ul instituției, www.spit-ct.ro, cu sau fără autentificare;

– prin ordin de plată, în contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631;

– numerar/POS la ghișeele agențiilor fiscale.