Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate


Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

Declarația pentru stabilirea taxei poate fi depusă online accesând secțiunea “Servicii online” – “Declarații fiscale”, fără/cu autentificare sau pe adresele de e-mail: ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag4@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro, office@spit-ct.ro.

Formularul tipizat poate fi descărcat de pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea ”Persoane Juridice” – “Documente declarare” – ”Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate”, secțiune în cadrul căreia pot fi consultate și actele necesare declarării taxei.

Depunerea peste termen, nedepunerea sau depunerea declarațiilor cu informații eronate constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei.

Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2,3% la valoarea serviciilor, iar contravaloarea acesteia poate fi achitată astfel:

–  online, pe site-ul instituției, www.spit-ct.ro, cu autentificare;

– prin ordin de plată, în contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631;

– numerar/POS la ghișeele agențiilor fiscale.

Click to listen highlighted text!