Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se declara/achita la SPIT


Incepand cu anul fiscal 2019, Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta a preluat responsabilitatea incasarii taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, a efectuarii inspectiei fiscale, a constatarii contraventiilor si a aplicarii sanctiunilor  conform Capitolul I/ Anexa nr. 1/ H.C.L. nr. 507/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale anului curent.

Formularul tipizat se regaseste la nivelul agentiilor fiscale, dar si online, accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea ”Persoane Juridice” – “Documente declarare”/”Taxa pentru servicii de reclama si publicitate”. Acesta se depune de catre prestator in doua exemplare si va fi insotit de copia contractului/contractelor de prestari servicii de reclama si publicitate.
Taxa se declara si se plateste de catre prestator lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul, iar cuantumul acesteia se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% din valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
Contravaloarea taxei poate fi achitata in numerar/prin POS la ghiseele agentiilor fiscale  sau prin ordin de plata in contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, beneficiar Primaria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631.