Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa rezervare loc parcare si taxa intretinere cimitire/loc de veci se achita pana pe 31 martie 2020


Aducem in atenția contribuabililor ca taxa rezervare loc parcare si taxa intreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2020 sunt taxe anuale si se achita integral pana la data de 31 martie 2020.

Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

Persoane juridice lei/luna lei/an
Autoturisme 150 900
Autoutilitare cu masa maxima autorizata mai mica de 2,4 t si gabarit care se incadreaza in dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor 300 1.800
Persoane fizice
Autoturisme           – 200

Neachitarea taxei pana la termenul scadent conduce la anularea rezervarii si redistribuirea locului de parcare in situația in care sunt depuse alte cereri in acest sens.

Cuantumul taxei intreținere cimitire/loc de veci este de 5 lei/mp/an.

Pentru neplata la termenul scadent atat a taxei rezervare loc parcare, cat si a taxei intreținere cimitire/loc de veci, se datoreaza majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fracție de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent.