Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termenul de plata din data de 31 martie 2020, inclusiv, se amana la data de 30 iunie 2020, inclusiv


Termenul pentru plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport se amana de la data de 31 martie 2020, inclusiv, la data de 30 iunie 2020, inclusiv, data pana la care, daca se achita integral obligatiile fiscale datorate bugetului local, persoanele fizice beneficiaza de 10% bonificatie, respectiv 5% in cazul persoanelor juridice.

De asemenea, toate rapoartele de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a cladirilor vor putea fi depuse pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Pentru toate celelalte obligatii fiscale datorate bugetului local, scadente incepand cu data de 21 martie 2020 nu se datoreaza majorari de intarziere pe o perioada de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta si nu sunt considerate obligatii fiscale restante.

Precizam ca masurile respecta prevederile art. V, alin. (1) și (2), respectiv ale art. VII, alin (1) (2), (3) și (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.