Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

Stabilirea impozitului pentru cladirile nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice
05.01.2016

 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii, persoane fizice, ca incepand cu anul 2016,impozitul pe cladiri se stabileste in functie de destinatia cladirii, dupa cum urmeaza:

1. In categoria cladirilor rezidentiale sunt incluse cladirile folosite pentru locuit si cladirile-anexe.

Mod de calcul:

a. Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.

b. Valoarea impozabila a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei construita desfasurata (daca dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al cladirii atunci suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,4) a acesteia exprimata in mp cu valoarea impozabila pe mp prevazute in art. 2 si art 3, anexa nr. 1 din Hotararii Consiliului Local  nr. 312/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016.

c. Valoarea impozabila este ajustata in functie de urmatoarele criterii:

- rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea cu un coeficient de corectie;

- anul finalizarii constructiei: cu 50% pentru cladirea cu o vechime de peste 100 de ani, cu 30% daca are o vechime intre 50-100 ani, inclusiv si cu 10% daca are o vechime intre 30 si 50 de ani, inclusiv.

Exemplu:

Un apartament de 2 camere in suprafata utila de 50 mp, construit in anul 1980, situat in zona A (centrul orasului).

Suprafata construita desfasurata=suprafata utila x 1,4=50 mp x 1,4= 70 mp

Valoarea de impunere=70 mp x 2,4 (coeficient de corectie rang/zona) x 1.200 lei/mp x 0,9 (reducere 10% an finalizare constructie)=181.440 lei

Impozit cladire 2016=valoarea de impunere x 0,08%=181.440 lei x 0,08%=145 lei

2. In categoria cladirilor nerezidentiale sunt incluse:

- cladiri folosite pentru activiati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sanatate etc;

- structurile de primire turistice;

- cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;

- cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala 

Mod de calcul:

Impozitul se va calcula prin aplicarea, dupa caz, a unei cote de 1,5% stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 312/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 asupra uneia dintre urmatoarele valori:

a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Exemplu:

Un apartament de 2 camere in suprafata utila de 50 mp, construit in anul 1980, situat in zona A (centrul orasului) a carui valoare rezultata din raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat la 31 decembrie 2015 este de 160.000 lei.

Impozit cladire 2016=160.000 lei x 1,5%=2.400 lei

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor sus-mentionate impozitul/taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

Exemplu:

Un apartament de 2 camere in suprafata utila de 50 mp, construit in anul 1980, situat in zona A (centrul orasului)

Impozit cladire 2016=181.440 lei x 2%=3.629 lei

Mentionam ca pentru persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala impozitul pe cladiri aferent anului 2016 s-a stabilit automat prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

Contribuabilii care care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pana la data de 31 martie 2016. Recalcularea impozitului, dupa caz, se va face numai daca se vor depune declaratiile fiscale insotite de unul din documentele urmatoare:

a. raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta;  

b. procesul verbal de receptie finala din care reiese valaorea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c. actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii. In cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv.

d. orice document din care reiese destinatia cladirii precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul pe cladiri se stabileste ca la cladirile rezidentiale iar in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza ca la cladirile nerezidentiale.

3. In categoria cladirilor mixte sunt incluse cele utilizate atat in scop rezidential, cat si nerezidential)

In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfasoara o activitate economica, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential.

Contribuabilii care care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pana la data de 31 martie 2016.

Recalcularea impozitului, dupa caz, se va face numai daca se vor depune declaratiile fiscale insotite de unul din documentele urmatoare, necesare pentru delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, in functie de destinatia rezidentiala sau nerezidentiala:

a. contractul de inchiriere, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;

b. contractul de comodat in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii

economice;

c. autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii,

d. raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;

e. documentatia cadastrala;

f. orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a.-e.;

g. declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare.

Mod de calcul:

a. Se determina suprafata construita desfasurata a cladirii. Suprafata construita desfasurata a cladirii care nu poate fi masurata pe conturul exterior se stabileste prin masurarea suprafetei utile, delimitata de conturul interior al incaperilor, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de transformare de 1,4;

b. Se determina suprafata construita desfasurata a incaperilor care sunt folosite in scop nerezidential;

c. Se determina cota procentuala din cladire care corespunde incaperilor care sunt folosite in scop nerezidential;

d. Se determina valoarea incaperilor care sunt folosite in scop nerezidential, prin inmultirea valorii cladirii cu cota procentuala determinata la lit. c.;

e. se determina impozitul pe cladiri corespunzator incaperilor care sunt folosite in scop nerezidential;

f. Se determina impozitul pe cladiri corespunzator incaperilor care sunt folosite in scop rezidential;

g. Se determina impozitul total, prin insumarea impozitului determinat la lit. e. cu impozitul determinat la lit. f.

Exemplu:

Un apartament de 2 camere in suprafata utila de 50 mp, din care 40 mp cu destinatie rezidentiala si 10 mp cu destinatie nerezidentiala, construit in anul 1980, situat in zona A (centrul orasului); valoarea la 31 decembrie 2015 a cladirii rezultata dintr-un raport de evaluare este de 160.000 lei.

a. Suprafata construita desfasurata=suprafata utila x 1,4=50 mp x 1,4=70 mp

b. Suprafata construita desfasurata, scop nerezidential=10 mp x 1,4=14 mp

c. Cota procentuala, scop nerezidential=14/70=20%

d. Valoarea incaperilor, scop nerezidential: 160.000 lei x 20%=32.000 lei

e. Impozit aferent suprafetei, scop nerezidential=32.000 lei x 1,5%=480 lei

f. Impozit aferent suprafete, scop rezidential

Suprafata construita desfasurata=suprafata utila x 1,4=40 mp x 1,4= 56 mp

Valoarea de impunere=56 mp x 2,4 (coeficient de corectie rang/zona) x 1.200 lei/mp x 0,9 (reducere 10% an finalizare constructie)=145.152 lei

Impozit cladire, scop rezidential =valoarea de impunere x 0,08%=145.152 lei x 0,08%=116 lei

g. Total impozit cladire= impozit aferent suprafetei, scop nerezidential+ Impozit cladire, scop rezidential=480 lei+116 lei=596 lei

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis